Read previous post:
Hva er insulin?

De fleste tenker nok på sukkersyke/diabetes når de hører insulin. Men uten insulin ville blant annet proteinshaken du tar, ikke...

Close